19 Σεπ 2007

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟΝ (Μέρος δεύτερο)

Συνεχίζουμε σήμερα (το πρώτο μέρος εδώ) το αφιέρωμα-φόρο τιμής στο βιβλίο του Άγγελου Π. Ρηγόπουλου " Το Πράσινον". Μετά τον προσδιορισμό της γίδας ως εχθρό της φύσης, ο συγγραφέας στρέφει τα βέλη του στον τσοπάνο. Ας δούμε λοιπόν τι γράφει ο ίδιος:
ΙΙ. Ο ΤΣΟΠΑΝΟΣ
"Ξέρετε όλοι οι Έλληνες ποιος είναι και ποιος λέγεται τσοπάνος. Τι καλλίτερα όμως θαταν να μην τον είχατε γνωρίσει ποτέ στη ζήσι σας, ούτε να τον είχατε ακούσει ποτέ στ' αυτιά σας, ούτε και σε ζωγραφιά να τον είχατε αντικρύσει ποτέ στα μάτια σας. Ναι. Σωτηρία θαταν για τον τόπο μας να μην υπήρχεν ο τσοπάνος και να μην αποτελεί ούτος μέλος του εθνικού, κοινωνικού και επαγγελματικού συγκροτήματος της νέας Ελλάδος.
Ο τσοπάνος είναι ο κατ' ευθείαν γραμμήν διάδοχος και κληρονόμος των βαρβαρικών στιφών, τα οποία σε περασμένους χρόνους ερήμαξαν τη δυστυχισμένη πατρίδα μας, το δε όνομά του είναι λέξις σλαϋική που σημαίνει αρχηγός και αντικατέστησε τον πράον και ειρηνικόν ποιμένα του Ελληνικού πνεύματος. Ο τσοπάνος, μη ων εις θέσιν να σκεφθή, πέρα από τη μύτη του, τι είναι Πράσινον, τι είναι δέντρο, τι σκοπόν έχουν τα δάση, και ποιος είναι γενικώς ο προορισμός του Πρασίνου, βλέπει μέσα στην περιωρισμένη διάνοιά του ότι το Πράσινον είναι μια περιττή πολυτέλεια και εξ αυτού αξίαν μονάχα έχει το χόρτον, το οποίον χρησιμεύει ως τροφή για τα ζωντανά του, το δε υπόλοιπον μέρος, δηλαδή τα δάση, οι λόγγοι, οι δρυμοί, τα φυτά, τα δένδρα δίκαιον και πρέπων είναι, κατά την κουτή ιδέα, να εξολοθρευθούν δια του πυρός, να τα φάη η φωτιά, για να φυτρώνη χορτάρι και χλόη να τρώνε τα πάντοτε πεινώντα και μηδέποτε χορταίνοντα ζωντανά του.
Και ερρίφθη ο άθλιος ακάθεκτος εις τον πόλεμον και την εξόντωσιν της ξυλώδους βλαστήσεως. Ένα δαυλί, ή ένα κουτί σπίρτα στα χέρια του και σκοτινή διάνοια στο κεφάλι, ήρκεσε να μεταβάλη το πλείστον μέρος της ορεινής Ελλάδος εις κρανίου τόπον, εις γην Μαδιάμ. Ένα σπίρτο αναπτόμενον από τον τσοπάνο είναι ικανόν να μεταβάλη και μετέβαλε τους παραδείσους της Ελλάδος εις μαύρας κολάσεις, εις τας οποίας κολάζονται, υποφέρουν και ψήνονται, όχι αυτός μονάχα αλλά τα εννενήκοντα εννέα εκατοστά του Ελληνικού λαού. Το σκότιον όμως πνεύμα του και η μαύρη ψυχή του δεν φωτίζονται, ούτε συνέρχονται από τα λάμπαδα, τα οποία κάθε χρόνο ανάβει στους λόγγους και τα βουνά, της Ελληνικής γης. Μοναχός και άγριος λύκος κι όχι ποιμήν, ζη μέσα στης πλαγιές και της ερημιές.
Και σε ποιόν έχει να δώση λόγον της βδελυράς πράξεώς του; Στο Θεό; Μα έπαυσε προ αιώνων να αποτελή μέρος της Χριστιανικής κοινότητος. Στη δικαιοσύνη; Θα βρεθούν δα δύο ψευδομάρτυρες για ν' αποδείξη το άλλοθι! Εις την κοινωνίαν; Και τι ξέρει αυτός τι θα πη κοινωνία. Είναι ακοινώνητος. Εις την οικογένειαν; Μήπως αστειεύεσθε; Την αγνοεί και ούτε ξέρει τον προορισμόν της. Εις τα πράμματά του; Είναι άλογα σαν κι αυτόν δυστυχώς, γιατί αλλοιώς αν είχαν λογικήν και γνώριζαν την δύναμί τους θα τον εκρέμαγαν στα δέντρα και θα τον διεμέλιζαν όπως ο αρχαίος Πιτυοκάμπτης, που εζύγωνε δύο δέντρα κι εκρεμούσε τα θύματά του και κατόπιν τ' άφηνεν ελεύθερα δια να εύρουν τα θύματα ταύτα τον οικτρότερον θάνατον.
Η αχυρένια διάνοια του τσοπάνου δεν μπορεί να καταλάβη ότι με τον εμπρησμόν των δασών και την απογύμνωσιν του εδάφους κάνει το πρώτο και μεγαλείτερο κακό στον εαυτό του και τα πράμματά του. Διότι εντός ολίγων ετών το έδαφος της καείσης εκτάσεως θα ξεπλυθή από της βροχές, η οποίες θα πάρουν το χώμα για να το ρίξουν στην θάλασσα κι εκεί πια στα πετρώματα που θα μείνουν δε θα φυτρώνει ούτε κάπαρι. Και το αποτέλεσμα θα ήνε να πεθάνη από τη πείνα και τη δυστυχία κι αυτός και τα παιδιά του και τα κτήνη και η γυναίκα του. Βέβαια αυτός ανθ' όσων έπραξεν απολαμβάνει. Αλλά τί φταίνε τα παιδιά του, η γυναίκα του και τα κτήνη του;
Ίσως ειπωθή ότι τα παιδιά και η γυναίκα του, η κοινωνία, το κράτος έπρεπε να τον δέσουν στο κούτσουρο του ελάτου που έκαψε. Αλλά μήπως όλοι αυτοί είναι καλλίτεροι από αυτόν; Μήπως όλοι αυτοί οι αδικούμενοι εσκέφθησαν ποτέ, σαν πολιτισμένοι άνθρωποι τα ολέθρια αποτελέσματα, που έχουμε εκ των εμπρησμών των δασών και τα ακόμη τρομερώτερα που θάχουμε στο μέλλον; Καρφί δεν μας καίγεται! Κι έτσι καθένας σ' οποιονδήποτε κύκλο και να βρίσκεται ανεχόμενος την κατάστασι, βοηθεί αρνητικώς την εξολόθρευσι των δασών.
Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για το μεγάλο αυτό κακό και θάρθη μια μέρα, που καθένας χωριστά θα βαρέση το κεφάλι του, αλλά θα είναι αδειανό από μυαλό και θα είναι εντελώς μάταιο να λάβη και απλώς τον κόπον τούτον. Γιότι η Ελληνική χλωρίς θα έχη γίνει τελειωτικώς παρανάλωμα του πυρός από το δαυλί και το σπίρτο του τσοπάνου εμπρηστού. "
(συνεχίζεται)

13 σχόλια:

Ο σκύλος της Βάλια Κάλντα είπε...

Καλά τα ΄πε ο Γιακουμάτος «το πράσινο καίει το πράσινο!» αλλά τον έφαγε η μαρμάγκα και οι τσομπαναραίοι. Τώρα το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αλλάξει τσομπάνη.

ΠανωςΚ. είπε...

Ετσι εξηγούνται λοιπόν και οι εμπρηστικές δηλώσεις Βενιζέλου, το βράδυ των εκλογών... Ποθεί να γίνει τσομπάνης στη θεση του τσομπάνη.
Το φίλο μας το σκύλο φοβάμαι, κάθε τρεις και λίγο στα βουνά, μη μας γίνει τσομπανόσκυλος...

nikolakisdiaselos είπε...

Μπα, τον προλάβανε οι Κνιτες...

ΠανωςΚ. είπε...

Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί διάσελε...

Kapetanios είπε...

Δεν παίζεται το "Πράσινον" ( από τα πράσα(?))
Καλά μιλάμε για πολύ "τσομπάνος"(εμπρηστής συνειδήσεων) ο Ρηγόπουλος!
Χωρίς την "ξυλώδη και απελέκητη βλάστηση στο μυαλό του δεν ξέρομε τι θα κάμναμεν
Σκύλε υπαινίσσεσαι ότι οι Πασόκοι είναι πρόβατα???
Ντροπή σου!
( που υποβιβάζεις με τοιούτον τρόπο τα πρόβατα)

Πάνω κάτε , έχει τσοπανόσκυλο και μάλιστα θρεφτάρι.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποίος έχει ανάγκη τοιούτον σκύλο?
Μήπως ο τσομπάνης εμπρηστής λέγω?
Για σκέψου
3 θερινούς μήνες άδεια!!!
βόλτες στα βουνά και στα λαγκάδια
έχει τσοπανόσκυλο
είναι ύποπτη προσωπικότητα
είναι κρεατοφάγος
είναι αριστερίζων
έχει τετρακούνητο ( αριστερός και με τζίπ !!!)
πίνει τσίπουρο
έχει μπλογκ
Πολύ ασύμμετρη απειλή τον κόβω και να μου το θυμηθείς

ΠανωςΚ. είπε...

Εγώ καπετάνιε δεν λέω τίποτε παραπάνω. Αμα ανοίξει το στόμα τ' ο Σκύλος δεν θα με ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας...
(αλήθεια, εσεις καπετανεύετε σε... χάρτινο καράβι;)
(για να μην ασχοληθούμε και με μένα, που λιγουρευομαι σπίτι επι της Λεωφόρου Νίκης, εισοδήματα ανευ εργασίας και βουτιά στις πνευματικές, οινοπνευματικές και λοιπές απολαύσεις)
Θέλω να μένω Εκάλη, και να ψηφίζω ΜΕΡΑ!

Ο σκύλος της Βάλια Κάλντα είπε...

Βούρδες!
Ούτε ενάμισης μήνας δεν ήταν αι διακοπαί μου! Και το τετρακίνητο δεν είναι κάνα γκρί ημιφορτηγό των 120+ ίππων, ένα πρασινάκι (ω, ναι!) Κανγκού είναι των 100- ίππων!
Το τεμπελόσκυλο το ψώνισα έκθετο από το πεδίον του Άρεως.
Κατά τ' άλλα έχει δίκιο ο καπετάνος!
Α και έχω μείνει στη λεωφόρο Νίκης. Σε κατάληψη, φυσικά, αλλά πάντως στη λεωφόρο Νίκης.
Κι όταν φύσαγε νοτιά, έφερνε ο Θερμαϊκός μια σκατίλλλλλα....

nikolakisdiaselos είπε...

πάνε, μην μιλήσω...άστο για το σάββατο...

Kapetanios είπε...

Στην Λ .Νίκης και να με πλέρωναν δεν έμενα πάνω κάτε μ!
Κατά τα άλλα εγώ ένα μικρόοοο βαρκάκι έχω, που του ‘χω κολλήσει και δυο μπαλόνια στις άκρες για να μην πάει στον πάτο όταν φυσάει λίγο παραπάνω.
Αλλά κι αυτό μην νομίζεις , με δανεικά από την τράπεζα το πήρα.
Και το ημιφορτηγό που λέει ο σκύλος ( 171 αλογατα είναι κύριος και ουχί 120)κι αυτό με δανεικά από την τράπεζα.
Βασικά έχω έναν γνωστό ( συγχωριανός μου) ο οποίος και κανονίζει να πάρω ότι δάνειο θέλω.
Στεγαστικό, καταναλωτικό λιζινκ, εορτοδάνειο κλπ.
Και το καλοκαιράκι μην νομίζεις , με διακοποδάνειο την έβγαλα και τώρα ετοιμάζομαι να «τα κάνω όλα σε ένα νοικοκυρεμένα.»
Βέβαια χρωστάω κι άλλα πολλά, γι αυτό και με προσέχουν ( μέχρι και στην γιορτή, μου στέλνουν ευχετήριες κάρτες) μην τυχόν και πάθω τίποτις και μείνουν με το απαυτό στο χέρι.
Απ την άλλη έχω και καμιά 15-20 υπαλλήλους που τους χρωστώ από κάνα χρονιάτικο και τους τα δίνω λίγα λίγα.
Όλο έναντι δηλαδή και άντε να πουν κουβέντα ή να φύγουν!!
Θα τα χάσουν σίγουρα κι έτσι "μ αγαπάν κι αυτοί κ μ εύχονται χρόνια πολλά και αβασάνιστα.
Όπως βλέπεις πάνω κάτε μου το κατέχω το σύστημα ( καπετάνιος ΚΑΙ εδώ)και το παίζω τριπλή μέσα έξω.
Τα άλλα τα μυστικά του καπιταλισμού θα ‘στα πω από κοντά , για να χουμε να λέμε. Μην τα μάθουν κι όλοι γιατί χωρίς φτωχούς ΝΔκράτες εμείς τι θα κάνουμε???
( Οι ΝΔκράτες χρειάζονται για να διαιωνίζουν το σύστημα ,εάν με εννοάς :)))

Kapetanios είπε...

Σκύλε το ‘ξερα εγώ ότι πρασινοφέρνεις!!
Με δεδομένο ότι ΠΑΣΟΚοι βαλαν τις φωτιές ( για να πέσει η Κυβέρνησης) έρχεται και δένει το σενάριο.
Το γεγονός ότι συμμετέχεις σε καταλήψεις και γυροφέρνεις στο Πεδίο του Άρεως απλός ενισχύει την άποψη μου περί ενοχής σου.
Πάνω κάτε δώστονα στεγνά λέμεεεεε

ΠανωςΚ. είπε...

Σωστά τα λες καπετάνιο. Επιτέλους να ανατραπούν τα πράγματα: οι αριστεροί να είναι πλουσιοι και οι δεξιοί φτωχοί (ουπς, σαν μου φαίνεται ότι έτσι είναι ήδη: πολλοι=δεξιοι και πολλοί=φτωχοι, αρα δεξιοί=φτωχοι, και λίγοι=αριστεροί, λίγοι=πλούσιοι, αρα αριστεροί=πλούσιοι). Ζήτω η αριστερή οικονομιή ολιγαρχία...
Οσο για την τελευταία προτροπή σου, όλα κι όλα καπετάνιο: είμαι επαγγελματίας -αμα δεν πληρωθω δεν ρουφιανεύω.

Ο σκύλος της Βάλια Κάλντα είπε...

Ωχ, δάνεια κι εσύ, καπετάνιε!
Εγώ, να φανταστείς, σκέφτουμαι να μεταναστεύσω στη Δανία. Ετσι κι αλλιώς με δανικά ζω!

ΥΓ 171 ίπποι, ρε παλιομούλαρο;

Kapetanios είπε...

Κοίταξε πανωκάτε μου.
Το πρώτο πράμα που πρέπει να μάθεις στον καπιταλισμό είναι το Ράιτ ταιμ.
Τόσο καιρό που ο "εμπρηστής" έπιανε ιδιαίτερα ψηλή τιμή εσύ δεν έλεγες τίποτα. Τώρα όσο τσάμπα και να τον δώσεις δεν θα τον παίρνει κανένας.
Τώρα σεμνά, ταπεινά και σιγανά αφήνουμε τον καιρό να περάσει για να ξεχαστεί το πράμα.
Οπότε μόνο για την δόξα μπορείς να τον δώσεις :)

Σκύλε , 171 και σκληρά.
ίσα που σκέφτομαι να βάλω και κείνο το τσιπάκι να τα κάμω 200 τα αλόγατα και να τα αγριέψω και λιγάκι παραπάνω.
Μου την βγαίνουν κάτι βιόλες στον περιφερειακό με κάτι τσακάλια και λέω να τους δείχνω πλάτη.
Άσε που γουστάρω να την σπάω σε κάτι τζιτζιφιόγκους όταν μπαίνω βράδυ στην Αττική οδό. Μόλις βλέπουν Σαλονικιές πινακίδες έρχονται και μου τρίβονται. Και έτσι κι εγώ δεν τους χαλάω χατίρι και 200σαρίζω για λίγο.. Κάπου εκεί τελειώνουν και ψυχολογικά οι περισσότεροι χαμουτζίδες και με κάνουν πρώτο μάγκα :))) Φαντάσου ξίνισμα δηλαδή με τα 200 μουλάρια :))
( δεν συχνάζει και κανένα μικρό αιλουροειδές ( ξέρεις εσύ) στα τόπια μου να με βγάλει και καμιά φωτογραφία φόρα παρτίδα στο ιντερνετ να χουμε πανηγύρια πάλι χαχαχαχαχαχα)