6 Αυγ 2009

Αφιερωμένο

Ετούτη είναι η νιοστή φορά που αναρτώ αυτό το τραγούδι. Σήμερα όμως το αναρτώ διότι τρέχει πολύ συγκεκριμένος λόγος. Οι υποψιασμένοι το πιάσατε το ’πονοούμενο, έτσι;